Sociala avgifter

Från och med löner utbetalda efter 1 maj har skatteverket ändrat de sociala avgifterna för ungdomar. Det är viktigt att tänka på detta då deklarationsblanketterna inte har hunnits uppdaterats till deklarationen som ska in nu den 12e juni.

Födda 1989                            arbetsgivaravgift 31,42% (ökad)
Födda 1990-1991                  arbetsgivaravgift 15,49% (oförändrad)
Födda 1992 eller senare     arbetsgivaravgift 10,21%  (minskad)

Så redovisar du moms till andra EU-länder

service1Sedan den 1 januari 2015 gäller nya regler för hur moms ska betalas vid försäljning av vissa tjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Nytt är att momsen ska betalas i det land köparen är bosatt istället för det land där säljaren är registrerad.

En anledning till de nya momsreglerna är att stoppa de möjligheter som funnits till försäljning från länder med låga momssatser som exempelvis Luxemburg. Åtskilliga större företag har etablerat filialer i länder med låg moms för att kunna hålla lägre priser. Men nu är det alltså momssatsen i köparens hemland som gäller.

Säljarens ansvar
De företag som säljer tjänster till andra företag inom EU berörs inte, det är bara de som säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster till andra EU-medborgare, som ska betala in momsen i det land kunden är bosatt.

Det låter förstås komplicerat att behöva hålla reda på olika kunders hemländer och särredovisa momsen dit, men det finns även hjälp att få.

Förmedlare sköter även momsen
Om du säljer tjänster via en marknadsplats på internet, som exempelvis en mobilapp i App Store, ses marknadsplatsen som den som säljer tjänsten till privatpersonen och då är det marknadsplatsens ansvar att förmedla momsen rätt. Du säljer i så fall tjänsten till marknadsplatsen och eftersom marknadsplatsen inte är en privatperson omfattas din försäljning inte av de nya reglerna.

Skatteverket kan också hjälpa dig
Om ditt företag säljer direkt till andra EU-medborgare kan du även ta hjälp av Skatteverkets e-tjänst Mini One Stop Shop (MOSS). Då redovisar du din försäljning om moms till Skatteverket som sedan distribuerar ut rätt moms till de aktuella länderna.

Stöd finns i Vismas program
– Om du faller inom denna kategori som ska redovisa utländsk moms finns det hjälp att få i våra program. Se även till att använda dig av Skatteverkets e-tjänst MOSS som tar hand om redovisningen till andra länder så du slipper momsregistera dig i varje land, tipsar Helene Strååth som arbetar med programutveckling på Visma Spcs.

Skatteverket: Nya regler 2015 för omsättning av elektroniska tjänster »

 

Här är brascherna som granskas 2015

customer-563967_220Här är branscherna som granskas 2015

Bemanning i vårdsektorn och internationell handel med elektronikvaror. Här är alla brancher som Skatteverket kommer att granska extra i år.

Skatteverket berättade på ett webbsänt presseminarium den 17 februari om trender och branscher där man bedömer att särskilda kontroller krävs för att skydda seriösa företag och motverka osund konkurrens.

 • Rot och rut. För rot och rutavdrag ska fler uppgifter lämnas in av utförare från och med 1 april. Skatteverket informerar om och kommer även kontrollera hur företagen genomför förändringen.
 • Kassaregister. Inom kontanthandel ligger ett brett fokus på branscher med krav på att använda kassaregister, samt på tjänster där kontant betalning är vanligt. Skatteverket lämnade igår även förslag till regeringen om att utländska företag utan fast driftställe i Sverige också ska omfattas av kravet på kassaregister.
 • Gränsöverskridande handel och moms. Momsbedrägerier vid gränsöverskridande handel är ett problem som växt de senaste åren, därför kommer Skatteverket särskilt att granska bland annat handel med elektronikvaror.
 • Bemanning i vårdsektorn. Skatteverket granskar i år särskilt små och stora företag som arbetar med bemanning i vårdsektorn, exempelvis hur man deklarerat inkomster och förmåner.
 • Grov brottslighet. Skatteverkets arbete mot den grova ekonomiska brottsligheten fortsätter. Det finns en bred samverkan mellan myndigheter som är nödvändig för att stävja organiserad brottslighet, som förutom annan brottslighet även kan innehålla skattebrott.

– Vi ser i våra undersökningar att förtroendet för skattesystemet är högt. Att det finns en bred vilja att göra rätt för sig är grunden för att skattesystemet fungerar. Men vi vet också att vi behöver en aktiv kontroll riktad mot de som av olika skäl inte betalar rätt skatt, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

 

Du kan få tillbaka felaktig moms på porto

 Posten_stamp_hallonDu kan få tillbaka felaktig moms på porto

Har du betalat moms på portot? Det kan vara felaktigt. Post är en grundläggande samhällsfunktion som bör vara momsbefriat.

Det anser i alla fall EU-kommissionen som kan komma att fälla Sverige i en eventuell dom i EU-domstolen.

Enligt Dagens Industri kan såväl företag som organisationer och privatpersoner ha betalat miljarder i moms för brevporto i Sverige felaktigt, skriver Dagens Industri.

Det kan handla om miljarder
– Potentiellt kan det handla om miljarder i kostnader för staten, säger Fredrik Gustafsson på advokatfirman DLA Nordic till DI.

För företag som får dra av momsen spelar det kanske inte så stor roll, men företag som saknar momsplikt på sina tjänster, friskolor, vårdbolag, banker och försäkringsbolag skulle kunna kräva tillbaka momspengarna vid en fällande dom.

Tjänster

 • Revision

  Våra revisorer är godkända av revisorsnämnden och medlemmar i FAR. Vid behov har vi nära samarbete med externa experter.

  Läs mer
 • Redovisning, beslut och deklarationer

  Vi granskar och ger råd i den löpande redovisningen och hjälper till att upprätta skattedeklarationen.

  Läs mer
 • Övriga bolagstjänster

  Vi erbjuder också övriga bolagstjänster som bolagsbildning, ändringar hos Bolagsverket, fusioner, likvidationer och generationsskiften.

  Läs mer