Våra tjänster

Få en översikt över våra tjänster. Varmt välkomna att kontaka oss vid frågor. 

Revision

Våra revisorer är godkända av revisorsnämnden och medlemmar i FAR. Vid behov har vi nära samarbete med externa experter.

Redovisning, beslut och deklarationer

Vi granskar och ger råd i den löpande redovisningen och hjälper till att upprätta skattedeklarationen.

Övriga bolagstjänster

Som redovisningsbyrå erbjuder vi också övriga bolagstjänster som bolagsbildning, ändringar hos Bolagsverket, fusioner, likvidationer och generationsskiften.

Varmt välkomna att kontakta oss

Behöver du hjälp med något, tveka inte att kontakta oss.