Övriga bolagstjänster

Vi erbjuder också övriga bolagstjänster enligt nedan:

  • bolagsbildning (alla företagsformer)
  • ändringar hos Bolagsverket
  • fusioner
  • likvidationer
  • generationsskiften

Auktoriserade av bokföringsnämnden

Medlemmar i FAR

+70 år

Vi har funnits sedan 1950-talet