GDPR

Vår policy för att skydda dina personuppgifter

Så skyddar vi personuppgifter

Erabrevision i Emmaboda AB värnar om att skydda enskilda individers personuppgifter och att deras personliga integritet inte kränks när personuppgifter behandlas.

Personuppgifter är information kopplad till dig

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Så här behandlar Erabrevision i Emmaboda AB dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser enligt lag och avtal. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn och personnummer, inkomstuppgifter och adress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet.  Du kan även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post till Erabrevision i Emmaboda AB. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för direktmarknadsföring kan du meddela detta genom ett mejl till info@erabrevision.se