Revision

Revision i Emmaboda

Alla aktiebolag med en omsättning på 3 mkr, balansomslutning på 1,5 mkr och mer än 3 anställda måste välja en kvalificerad revisor enligt aktiebolagslagen. Revisorns uppgift är att oberoende granska bolagets årsredovisning och förvaltning och avlämna en revisionsberättelse.

Våra revisorer är godkända av revisorsnämnden och medlemmar i FAR. Vår redovisningsbyrå har vid behov nära samarbete med externa experter.

Bokföringsnämnden logo

Auktoriserade av bokföringsnämnden

FAR logo

Medlemmar i FAR

+70 år

Vi har funnits sedan 1950-talet