Bokslut och löpande redovisning

Redovisning, bokslut och deklarationer

Vi granskar och ger råd i den löpande redovisningen och hjälper till att upprätta skattedeklarationen. Vid behov kan vi ta hand om hela administrationen på ditt företag dock ej i samband med revisionsuppdrag. Vid årets slut hjälper vi dig att upprätta bokslut och årsredovisning. När det är deklarationsdags biträder vi med upprättandet av företagets deklaration samt den privata. Våra konsulter har lång erfarenhet och några är Auktoriserade Redovisningskonsulter.

Auktoriserade av bokföringsnämnden

Medlemmar i FAR

+70 år

Vi har funnits sedan 1950-talet