Här är branscherna som granskas 2015

Bemanning i vårdsektorn och internationell handel med elektronikvaror. Här är alla brancher som Skatteverket kommer att granska extra i år.

Skatteverket berättade på ett webbsänt presseminarium den 17 februari om trender och branscher där man bedömer att särskilda kontroller krävs för att skydda seriösa företag och motverka osund konkurrens.

  • Rot och rut. För rot och rutavdrag ska fler uppgifter lämnas in av utförare från och med 1 april. Skatteverket informerar om och kommer även kontrollera hur företagen genomför förändringen.
  • Kassaregister. Inom kontanthandel ligger ett brett fokus på branscher med krav på att använda kassaregister, samt på tjänster där kontant betalning är vanligt. Skatteverket lämnade igår även förslag till regeringen om att utländska företag utan fast driftställe i Sverige också ska omfattas av kravet på kassaregister.
  • Gränsöverskridande handel och moms. Momsbedrägerier vid gränsöverskridande handel är ett problem som växt de senaste åren, därför kommer Skatteverket särskilt att granska bland annat handel med elektronikvaror.
  • Bemanning i vårdsektorn. Skatteverket granskar i år särskilt små och stora företag som arbetar med bemanning i vårdsektorn, exempelvis hur man deklarerat inkomster och förmåner.
  • Grov brottslighet. Skatteverkets arbete mot den grova ekonomiska brottsligheten fortsätter. Det finns en bred samverkan mellan myndigheter som är nödvändig för att stävja organiserad brottslighet, som förutom annan brottslighet även kan innehålla skattebrott.

– Vi ser i våra undersökningar att förtroendet för skattesystemet är högt. Att det finns en bred vilja att göra rätt för sig är grunden för att skattesystemet fungerar. Men vi vet också att vi behöver en aktiv kontroll riktad mot de som av olika skäl inte betalar rätt skatt, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar