Sociala avgifter

Sociala avgifter Födda 1953-                arbetsgivaravgift 31,42%Födda 1938-1952                  arbetsgivaravgift 16,36%Födda 1937 eller tidigare    arbetsgivaravgift   6,15%