Så redovisar du moms till andra EU-länder

Sedan den 1 januari 2015 gäller nya regler för hur moms ska betalas vid försäljning av vissa tjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Nytt är att momsen ska betalas i det land köparen är bosatt istället för det land där säljaren är registrerad. En anledning till de nya momsreglerna är att stoppa de möjligheter som […]