Sociala avgifter

Från och med löner utbetalda efter 1 maj har skatteverket ändrat de sociala avgifterna för ungdomar. Det är viktigt att tänka på detta då deklarationsblanketterna inte har hunnits uppdaterats till deklarationen som ska in nu den 12e juni.

Födda 1989                            arbetsgivaravgift 31,42% (ökad)
Födda 1990-1991                  arbetsgivaravgift 15,49% (oförändrad)
Födda 1992 eller senare     arbetsgivaravgift 10,21%  (minskad)

Tjänster

 • Revision

  Våra revisorer är godkända av revisorsnämnden och medlemmar i FAR. Vid behov har vi nära samarbete med externa experter.

  Läs mer
 • Redovisning, beslut och deklarationer

  Vi granskar och ger råd i den löpande redovisningen och hjälper till att upprätta skattedeklarationen.

  Läs mer
 • Övriga bolagstjänster

  Vi erbjuder också övriga bolagstjänster som bolagsbildning, ändringar hos Bolagsverket, fusioner, likvidationer och generationsskiften.

  Läs mer